TnL

printing

Kent u dat gevoel? U maakt de envelop met de uit­houders of zelfs de dozen met uw druk­werk open… Maar goed, soms heeft u mazzel en is het papier zowel in kwaliteit, gewicht als formaat (deze keer) zoals verwacht. Gelukkig kloppen de kleuren met wat u -vaak op een beeld­scherm- heeft goed­gekeurd en is de ver­pakking zoals af­gesproken. Alles is correct af­gewerkt, ge­bonden en gebundeld. En zowaar heeft u het op tijd en op de juiste plaats binnen. Phew!

Printing is project­management in zijn zuiverste vorm. En dit is een tak van sport die wij gedurende 20 jaar enorm zijn gaan beheersen. Dit is ook de reden dat we het ons kunnen veroor­loven om per­fec­tio­nis­ten tegen spot­prijzen te kunnen zijn. In één keer goed, bespaart ook ons veel kosten. Printing is tevens de kunst van Weten.

Weten wie wat drukt voor welke prijs en met welke betrouw­baar­heid. Weten wat voor techniek bij welke output en welke oplages hoort. En weten hoe je papier kan combineren met bestanden, post­regimes en aankomst­tijden. Wij checken, checken en checken nogmaals. Terwijl u zich bezig­houdt met uw volgende project.

Om het gemakkelijk te maken om ons in te zetten, hebben wij onze werk­zaam­heden verdeeld in vijf disciplines die naad­loos op elkaar aan­sluiten en ook los van elkaar meer­waarde hebben.